Mikrostruktura nástrojových ocelí
Microstructure of tool steels


Protože jsou mikrostruktury ocelí částečnou náplní mé práce, uvádím zde mikrostruktury nástrojových ocelí. Ze záčátku zde uvedu několik základních struktur a časem bych rád ukázky rozšířil i o nějaké neobvyklé věci, které se mi dostanou pod mikroskop.

Ocel W.Nr. 1.2843 (ČSN 19 312), steel AISI O-2

Patří k základním uhlíkovým nástrojovým ocelím, jedna z nejužívanějších nástrojových ocelí.

Ocel 19 312 po tepelném zpracování, zvětšení 250x. Ve struktuře jsou viditelné jemně rozptýlené globulární karbidy.

Steel O-2, after heat treating, mag. 250x. In structure are visible fine globular carbides.
 

Ocel 19 312 po tepelném zpracování, zvětšení 800x. Viditelný jemný martenzit s globulárními karbidy.

Steel O-2, after heat treating, mag. 800x. Structure is compose by fine martensite with disperse fine carbide.
 

Ocel 19 312 po tepelném zpracování, oduhličený povrch po ohřevu bez ochrany povrchu, zvětšení 800x.

Steel O-2, after heat treating, decarburized surface after heating of unprotected blade surface, mag. 800x.
 

Ocel AK5 (ČSN 17 029, přibližně W.Nr. 1.4034), steel "AISI" 420HC

Základní korozivzdorná martenzitická (kalitelná) ocel. Při dobrém tepelném zpracování vhodná na nože pro běžné použití.

Ocel 17 029 po žíhání na měkko, zvětšení 800x. Struktura je tvořena perlitem s hrubšími globulárními karbidickými zrny.

Steel 420HC, after soft annealing, mag. 800x. Pearlite with coarse globular carbides.
 

Ocel 17 029 po kalení (bez popuštění), zvětšení 800x. Nízkouhlíkový martenzit, zbytkový austemit a karbidy.

Steel 420HC, after hardening (untempered), mag. 800x. Structure is compose by low carbon martensite, retained austenite, carbides.
 

Ocel 17 029 po tepelném zpracování - kalení a popuštění při 300°C, zvětšení 800x. Struktura je tvořena směsí vysokoteplotních rozpadových struktur (velmi jemný perlit) s jemně rozptýlenými karbidy.

Steel 420HC, after heat treating - quenching and tempering at 300°C (570 F), mag. 800x. High temperature structures contains very fine pearlite, austenite/ferite and carbides.
 

Ocel RWL 34 (proprietary of Damasteel AB, Sweden)

Špičková korozivzdorná martenzitická ocel vyrobená práškovou metalurgií. Vynikající trvanlivost ostří a současně dobře brousitelná.

Ocel RWL 34 po kalení s popuštěním na sekundární vytvrzení, zvětšení 250x. Struktura tvořena sorbitem (velmi jemným perlitem/martenzitem) s jemnými globulárními karbidickými zrny (sekundárně vytvořené).

Steel RWL 34 after heat treating to secondary hardening, mag. 250x. Sorbitic structure (very fine pearlite/martensite) with fine globular carbides (secondary precipitate).
 

Ocel RWL 34 po kalení s popuštěním na sekundární vytvrzení, zvětšení 800x. Struktura tvořena sorbitem (velmi jemným perlitem/martenzitem) s jemnými globulárními karbidickými zrny (sekundárně vytvořené).

Steel RWL 34 after heat treating to secondary hardening, mag. 800x. Sorbitic structure (very fine pearlite/martensite) with fine globular carbides (secondary precipitate).
 

Svářkový damašek
Forge weld damascus

Porovnání svářkového damašku vyrobeného dradišní metdou a práškovou metalurgií.

Kovářský svár dvou ocelí s různým obsahem uhlíku, zvětšení 250x. Na spoji materiálů je vidět difuze uhlíku a částečné promísení materiálu.

Forge weld of two carbon steels with differnt amount of carbon, mag. 250x. On the wld is possible to see carbon difusion and partially intermix of steels.
 

Damašková ocel vyrobená práškovou metalurgií (Damasteel AB), zvětšení 250x. Materiály nejsou jasně odděleny, částečné promísení výchozích složek v tuhém stavu. Vlevo nahoře ocel PMC 27, vpravo dole ocel RWL 34 steel

Damascus steel made by powder metallurgy (Damasteel AB), mag. 250x. Materials are not strictly separate, partial mixing in solid state. Left up - PMC 27 steel, right down - RWL 34 steel.
 

Konec stránky.

 

Navigace

Na úvodní stránku

Poučení

Pásová bruska

Parfilex AG.mail na mě: p.svanda@atlas.cz